Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Automaatiojärjestelmien perusteet / Valmet DNA (MetsoDNA) How-to /
Binääritiedon käyttöliittymä

Binääritieto, jota halutaan ohjata käyttöliittymästä käsin, "julkaistaan" prosessiasemalla suorasaantiporttina (Common -> Direct Access Right...). Käyttöliittymää varten konfiguroidaan myös positio-, operointi- ja joskus myös tapahtumamoduuli (Modules -> Position.../Operation.../Event...).

Binääritieto, jonka tila halutaan näyttää käyttöliittymässä, mutta jota ei operoida, voidaan tehdä suorasaantiporttina (tarpeen mukaan joko ilman positio-, operointi- ja tapahtumamoduulia tai niiden kanssa) tai rajapintaporttina (Common -> Interface Right[Left]...).

Operoitava binääritieto (suorasaantiportti)

FbCAD-osuus

Tässä esimerkissä on toteutettu binääritiedon ohjaus käyttöliittymästä siten, että FbCAD-moduuli nollaa binääritiedon automaattisesti kahden sekunnin kuluttua tiedon asettumisesta. Huomaa takaisinkytkentäpiirin 50ccob-toimilohkossa käytetty fmask-arvo 254, jolla estetään suorasaantiportissa mahdollisesti ajoittain esiintyvien vikabittien jääminen ikuiseen silmukkaan. Vikabittien maskausta kannattaa käyttää juuri tällaisissa takaisinkytkentäsilmukoissa.

50ccob-toimilohkon mode=5 asettaa lohkon kirjoittamaan lähtöönsä vain tulon in muuttuessa. Mieti, miksi toimilohko on konfiguroitu juuri näin, eikä moden oletusarvolla nolla?

Positiomoduuli

Modules -> Position... -> bin

Operointimoduuli

Modules -> Operation... -> bin

Tapahtumamoduuli (hälytys, ilmoitus)

Modules -> Event... -> bin

Tapahtumamoduulilla saadaan muodostettua binääritiedon muuttumisesta hälytys. Esimerkin binääritieto muuttuu vain käyttöliittymästä operoitaessa, joten siitä ei tarvita hälytystä. Tässä on kuitenkin näytetty, miten tapahtumamoduuli konfiguroitaisiin, jos hälytys jostain syystä haluttaisiin tehdä.

Jos hälytystä ei haluta, voidaan tapahtumamoduuli jättää lisäämättä FbCAD-moduuliin. Tällöin pitää myös poistaa operointimoduulin viittaus tapahtumamoduuliin jättämällä operointimoduulin rivi HAL.TIEDON POSITIOTUNNUS tyhjäksi.

DNAuse Editor (Picture Designer)

Luodaan tarvittaessa uusi kuva ja asetetaan sen ominaisuudet: Picture -> Properties...

Otetaan bint-toimilohkot esiin: Block -> DNAuse library -> Bint

Valitaan sopivan näköinen toimilohko ja kopioidaan se omaan kuvamoduuliin:

 1. Valitse toimilohko klikkaamalla sitä hiiren ykköspainikkeella.
 2. Avaa valikko hiiren kakkospainikkeella
 3. Valitse copy, jolloin toimilohko kopioituu Picture Editorin leikepöydälle.

Vaihda muokattava kuva näkyviin vasemman yläreunan alasvetovalikosta.

Liitä toimilohko muokattavaan kuvaan:

 1. Klikkaa kuvan tyhjässä kohdassa hiiren kakkospainiketta.
 2. Valitse paste.

Toimilohko ilmestyy kuvaan

Kuvatoimilohkolle on vielä kerrottava, mitä prosessiasematietoa se näyttää. Konfiguroidaansiis bint-toimilohko viittaamaan FbCADillä tehtyyn suorasaantiporttiin.

 1. Klikkaa toimilohkoa hiiren kakkospainikkeella. Avautuu valikko.
 2. Klikkaa hiiren ykköspainikkeella properties....

Avautuu ikkuna, jonka positiotunnukseksi vaihdetaan operoitavan binääritiedon positiotunnus ilman pr:-alkuliitettä. Tässä esimerkissä jätetään hälytystiedot kytkemättä (rasti poistetaan kohdasta Alarm connected).

Mikäli halutaan muuttaa toimilohkon ulkonäköä (tilatekstit, värit, sijoittelu),

 1. klikataan toimilohkoa hiiren kakkospainikkeella ja
 2. valitaan muutettava kohde
  • klikkaamalla hiiren ykköspainikkeella Select... ja
  • klikkaamalla muutettavan kohteen nimikettä (esimerkiksi text).
 3. Valitaan muutettava ominaisuus
  • klikkaamalla toimilohkoa uudelleen hiiren kakkospainikkeella ja
  • klikkaamalla muutettavan ominaisuuden nimikettä avautuvasta valikosta (useimmiten Properties...).
 4. Tehdään muutokset avautuvassa ikkunassa ja suljetaan ikkuna oikean yläkulman rastista.

Moduuli talletetaan Repositoryyn ja päivitetään järjestelmään (Download). Muutokset saadaan näkyviin valitsemalla kuva DNA Operate Clientissa uudelleen esimerkiksi klikkaamalla kuvanumerolaatikosta ja painamalla Enter.

Vain näytettävä binääritieto (rajapintaportilla)

Usein halutaan vain näyttää binääritiedon tila ilman, että ko. tietoa pitäisi pystyä operoimaan. Tällöin käyttöliittymä voidaan tehdä ellä olevaa esimerkkiä muokaten suorasaantiportilla tai alla olevan esimerkin mukaisesti rajapintaportilla.

FbCAD-osuus

Tässä esimerkissä halutaan näyttää binäärilähtökortin takaisinkytkentään kytketyn rajapintaportin :out1 tilatieto. Kun kyseisestä tilatiedosta ei haluta tehdä hälytystä eikä tilatietoa haluta operoida, ei FbCAD-moduuliin tarvita positio-, operointi- eikä tapahtumamoduulia. FbCAD-moduuli näyttää siis esimerkiksi tältä:

DNAUse Editor (Picture Designer)

Käyttöliittymä konfiguroidaan niin, että poistetaan kaikki viittaukset FbCAD-moduulista puuttuviin positio-, operointi- ja tapahtumamoduuleihin. Vain Input-viittaus jätetään aktiiviseksi ja kynäpainikkeen kautta avautuvaan Name-kenttään kirjoitetaan rajapintaportin täydellinen nimi eli [moduulin nimi]:[rajapintaportin nimi] (esimerkissä pr:B1-P1.F:out1).

Ylimmäinen parametri Tag name $(TAG) voitaisiin jättää tyhjäksi, mutta kommentointimielessä siihen kannattaa kirjoittaa näytettävään binääritietoon jollakin tavoin viittaava tunnus (tässä B1-P1).

Tätä binääritietoa ei ole tarkoitus operoida, joten kohta Operability asetetaan arvoon not operable.

Päivitetty 28.8.2022

<<  Edellinen
(10) Ehdollinen kopiointi ccoX
Sivu 11/29Seuraava >>
(12) cmp- ja calc-toimilohkot
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi