Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Automaatiojärjestelmien perusteet / Valmet DNA (MetsoDNA) How-to /
PID-säädön prosessisimulaattori

Olen tehnyt PID-säätimen testausta varten simulaattorin, joka lukee säätimen lähtöviestin arvon AOU4-kortilta ja kirjoittaa simuloidun prosessisuureen arvon AIU8-kortille. Simulaattori laittaa AIU8- ja AOU4-kortit simulointitilaan, joten pid-lohkon mittaustulo ja ohjauslähtö näkyvät käyttöliittymässä simuloinnin merkiksi keltaisella pohjalla. Test-työkalulla sekä tekstibuggerilla näkyy vikabitti Sex / Simulate External (128).

Simulaattorin luominen

 1. Simulaattoripohja TAGCODE-s on DNA Explorerin kansiossa TIMOHEI/SIMU. Avaa se tuplaklikkaamalla.
 2. Klikkaa Edit > Design Members
 3. Avautuu parametrilaatikko, jossa on ensimmäisellä rivillä positiotunnus TAGCODE, kolmannella rivillä AIU8-moduulin nimi TAGCODE.I ja neljännellä rivillä AOU4-moduulin nimi TAGCODE.O.
 4. Korvaa em. kolme kenttää oman PID-säätösi tiedoilla:
  • Ensimmäiselle riville tulee pid-toimilohkossa oleva nimi ilman pr:-alkua (tässä LIC-100)
  • Kolmannelle riville sen AIU8-moduulin nimi, josta mittaus tulee pid-lohkolle. AIU8-moduuli voi sijaita eri FbCAD-moduulissa kuin pid-lohko. (tässä LI-100.I0)
  • Neljännelle riville tulee sen AOU4-moduulin nimi, jolle pid-lohkon con-lähtö on kytketty. AOU4-moduuli voi sijaita eri FbCAD-moduulissa kuin pid-lohko. (tässä LC-100.O0)
 5. Tarkista, että moduulin nimi on muuttunut oman säätimesi mukaiseksi lisättynä -s-päätteellä. Älä tee moduuliin mitään muita muutoksia! Talleta moduuli ja lataa se järjestelmään.

Simuloinnin aktivoiminen

Simuloinnin saa päälle muuttamalla tietopiste pr:LIC-100-s ykköseksi Test-tyäkalulla tai tekstibuggerilla. Omassa moduulissasi tietopisteen nimi on tietenkin oman säätimesi positiotunnuksen mukainen + -s-pääte.

Aina kun PID-säädinsovellus tai siihen liittyvät I/O-moduulit päivitetään (Download) järjestelmään, pitää tämä tietopiste buggeroida nollaksi ja takaisin ykköseksi, jotta simulointi tulisi taas voimaan.

Säätösuunta

Simulaattori lukee pid-lohkoon konfiguroidun säätösuunnan condir-parametrista ja toimii sen mukaisesti.

Mittausviestin skaalaus

Simulaattori lukee pid-lohkoon konfiguroidun mittauksen minimi- ja maksimirajat memi- ja mema-parametreista ja toimii niiden mukaisesti. AIU8-moduulissa tulee luonnollisesti olla sama skaala kuin säädinlohkossa.

Lähtöviestin skaalaus

Simulaattori olettaa, että lähtöviestin skaalaus on 0 - 100 %. Mikäli lähtöviestin skaala on tätä pienempi, simuloitu prosessi ei välttämättä pääse koskaan säätimen asetusarvoon.

Mikäli tarvetta ilmenee, voin tehdä simulaattorista version, joka ottaa huomioon muunkinlaisen lähtöviestin skaalauksen.

Päivitetty 28.8.2022

<<  Edellinen
(22) PIC-numeron asettaminen
Sivu 23/30Seuraava >>
(24) PID-säätimen askelvastekoe
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi