Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Automaatiojärjestelmien perusteet / Valmet DNA (MetsoDNA) How-to /
PIC-numeron asettaminen

Taustaa

Valmet DNA (MetsoDNA) -järjestelmän I/O-kehikoilla on väyläosoite ("PIC-numero"), jolla samaan FBC-korttiin tai -slottiin liitetyt I/O-kehikot erotetaan toisistaan. FbCAD-sovelluksessa PIC-numero konfiguroidaan kussakin I/O-moduulissa. Samassa FbCAD-sovelluksessa voi olla useampaan I/O-kehikkoon sijoittuvia tuloja ja lähtöjä, jolloin I/O-moduuleissa siis on useampia PIC-numeroita. Labrassamme on kuitenkin vain yksi I/O-kehikko, joten testauksen helpottamiseksi kukin ryhmä sijoittaa kaikki I/O:nsa vain yhteen I/O-kehikkoon.

I/O-kehikon väyläosoite konfiguroidaan I/O-kehikossa sijaitsevan PIC-kortin takana sijaitsevilla kytkentäpaloilla ("jumppereilla"), jotka on yleensä asennettu valmiiksi ennen kuin I/O-kaapit tuodaan tehtaalle. Teollisuudessa I/O-kehikoiden väyläosoitteet ovat luonnollisesti kiinteät - niitä ei yleensä ole tarve muuttaa käyttöönoton jälkeen, joten jumppereilla tehty väyläkonfiguraatio toimii "oikeassa" ympäristössä hyvin. Opiskeluympäristössä taasen eri ryhmillä on käytössä useita PIC-numeroita, joten laboratorion Valmet DNA -järjestelmän I/O-kehikkoon on asennettu kytkinpaketti, jolla väyläosoitteen muuttaminen käy helpommin kuin jumppereita vaihtamalla.

Väyläosoitteen asettaminen

Yhdessä väylässä voi olla enintään 16 I/O-kehikkoa, eli mahdolliset osoitteet ovat 0..15. Osoite annetaan nelibittisenä binäärilukuna. Ylöspäin käännetty kytkin vastaa bitin ykköstilaa. Alla olevassa kuvassa on merkitty kutakin bittiä vastaavat kytkimet. Esimerkki: väyläosoite 11d (1011b) konfiguroidaan kääntämällä kytkimet b3, b1 ja b0 ylös ja b2 alas.

Vanhemmissa Valmet DNA -versioissa PIC-kortti lukee väyläosoitteensa vain käynnistymisen yhteydessä. Tällöin väyläosoitetta muutettaessa tulee I/O-kehikko siis aina resetoida IPU-virtalähteen (I/O-kehikon etupuolelta katsottuna vasemmanpuoleinen yksikkö) kytkimestä, joka sijaitsee hieman hankalasti IPU:n jäähdytysripaan upotettuna. Labran Valmet DNA:ssa I/O-kehikkoa ei kuitenkaan tarvitse resetoida.

Resetointitarpeen voi tarkistaa muuttamalla PIC-osoitetta ja katsomalla buggerin järjestelmätilan (system mode) komennolla p f f i s XXXXXXXX (missä XXXXXXXX on FBC-kortin PID, esimerkiksi 61620000), siirtyikö kyseinen I/O-kehikko uuteen väyläosoitteeseen.Kuva Kytkimet b0, b2 ja b3 ovat alhaalla (nollana) ja b1 ylhäällä (ykkösenä), joten PIC-osoite on 0010b eli 2d

Päivitetty 5.10.2022

<<  Edellinen
(21) Paikallisohjauskikkailua
Sivu 22/30Seuraava >>
(23) PID-säädön prosessisimulaattori
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi