Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Ohjauslogiikoiden perusteet /
Ohjauslogiikoiden perusteet

Tavoite

Opiskelija saa kokonaiskuvan ohjelmoitavan logiikan käytöstä: hän tuntee logiikan toimintaperiaatteen, osaa luoda sovelluksia ja dokumentoida ne, tuntee tavallisimmat I/O-liityntätavat sekä perusteet logiikoiden liittämisestä muihin logiikoihin sekä automaatiojärjestelmiin.

Sisältö

Ohjelmoitavan logiikan rakenne, osat ja toimintaperiaate. Peruskäskyt, sekvenssiohjelma. Ohjelmointityökalut, ohjelmointi, testaus ja dokumentointi. Turvallisuus, luotettavuus, käytettävyys.

Vaadittavat suoritukset

Tentti

Logiikkasimulaattori

Kokeile tekemääni Omron-simulaattoria:

Sekvenssiesimerkkejä

Päivitetty 28.8.2022

<<  Viimeiseen
(3) Omron F A Q
Sivu 1/3Seuraava >>
(2) Kannattaa pähkäillä
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi