Pääsivulle

Timo Heikkinen / Opintojaksot / Production Automation Project /
Production Automation Project

Näiden sivujen sisältö pohjautuu aiemmin toteutetun opintojakson Ohjauslogiikat 2 sivuihin, joten sivuilla saattaa esiintyä virheellisesti viittauksia ko. opintojaksoon.

Kurssilla toteutetaan pieni projekti ohjelmoitavilla logiikoilla. Ryhmät toimivat toistensa projektien tilaajana ja toimittajina. Tilauksen kohteena on vain ohjaussovellus - tilaajalla on itse suunniteltuna ja rakennettuna tai joltakin muulta toimittajalta tilattu prosessilaitteisto. Tilaaja on prosessin asiantuntija ja tilaajan tulee kuvata lähtöaineistossa prosessin ohjaussovellukselle asettamat vaatimukset yksiselitteisesti ja sovelluksen toteutuksen kannalta riittävän yksityiskohtaisesti lähtöaineistossa.

Projekti käynnistyy aloituspalaverilla, jossa tilaaja toimittaa projektin lähtöaineiston toteuttajalle. Ryhmät sopivat palaverissa toteutusaikataulusta, tarkistuspisteistä sekä seuraavan palaverin ajankohdasta.

Projektin tuotokset talletetaan Oivaan.

Päivitetty 15.11.2020

<<  Viimeiseen
(13) Siemens S7-ohjeita
Sivu 1/13Seuraava >>
(2) Vaadittavat suoritukset

© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi