Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Soveltava ohjelmointi / Python-ohjelmointi /
Python-ohjelmointi

Tässä osassa ladataan koneelle Python-ympäristö ja tehdään ensimmäinen Python-ohjelma.

Python on tulkattava ohjelmointikieli. Tulkkaaminen tarkoittaa, että tietokone lukee ohjelmasta rivin (tai muun vastaavan ohjelmapalasen), tulkitsee sen laitteistonsa ymmärtävään muotoon ja suorittaa ko. riviä vastaavan toiminnon ja ottaa sitten seuraavan rivin käsiteltäväkseen. Pythonin ohella muita yleisesti käytettyjä tulkattavia kieliä ovat esimerkiksi PHP ja JavaScript sekä 70- ja 80-luvuilla suosittu BASIC

On myös käännettäviä ohjelmontikieliä, jolloin ohjelmoijan tekemä ohjelma käännetään kokonaisuudessaan yhdeksi tiedostoksi laitteiston ymmärtämään muotoon, minkä jälkeen tietokone voi suorittaa ohjelmassa määritetyt toiminnot lukemalla kääntäjän muodostaman konekielisen ohjelman. Käännetyistä kielistä tunnetuimpia ovat C, C++, Java, COBOL sekä Pascal.

Python-ympäristön lataaminen ja asentaminen

Pythonia ylläpitää Python Software Foundation, jonka lataussivustolta voi ladata ja asentaa omalle koneelle tuoreimman stabiilin Python-versio (tämän kirjoittamisen hetkellä marraskuussa 2022 Python 3.11.0.)

Ensimmäinen Python-ohjelma

 1. Avaa Windowsin komentotulkki esimerkiksi näppäämällä Windows-näppäin+ R ja kirjoittamalla cmd.
 2. Kokeile, onko Python-tulkki käytettävissä kirjoittamalla komentotulkkiin py<enter>.
 3. Tulkista pääsee pois näppäämällä <ctrl-Z><enter> tai kirjoittamalla quit() ja näppäämällä <enter>
 4. Luo esimerkiksi notepad++:lla tiedosto hello.py, jossa on vain alla oleva ohjelmarivi. Älä kopioi tekstiä, vaan kirjoita se itse tiedostoon. Näin sinulle jää paremmin mieleen, mitä kaikkea ohjelmassa pitää muistaa ottaa huomioon!
  print ("Hello World!")
 5. Anna komentoikkunassa komento
  py hello.py
  Python-tulkki suorittaa ohjelman ja tulostaa näytölle "Hello World!".

Toinen ohjelma

Muokkaa ohjelmatiedosto seuraavanlaiseksi ja suorita se.

print("Hello, World!")
sana = input("Salasana: ")
if sana=="python":
  print("Oikein!")
else:
  print("Väärin")

Linkkejä

 1. Python Software Foundationin ylläpitämä Python-sivusto, josta löytyy kaikki!  (python.org)
 2. Python Downloads (python.org)
 3. Using the Python Interpreter (python.org)
 4. Python for Beginners (python.org)
 5. Python Tutorial (w3schools.com)

Päivitetty 15.11.2022

<<  Viimeiseen
(17) Harjoitustyö (Python)
Sivu 1/17Seuraava >>
(2) Etätuntien tallenteet
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi