Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Automaatiojärjestelmien perusteet / Valmet DNA (MetsoDNA) How-to / mgv- ja mtr-toimilohkot /
mgv- ja mtr-toimilohkot

mgv

Toimilohko mgv soveltuu sellaisten toimilaitteiden ohjaukseen, joilla on kaksi ääritilaa (esim. auki ja kiinni, ulkona ja sisällä tms.), joista jompaan kumpaan toimilaite aina ajetaan. Tyypillinen käyttökohde on ohjata pienehköä magneettiventtiiliä, joka puolestaa ohjaa paineilmalla itse pääventtiiliä. Ohjattavan venttiilin tila luetaan sen auki- ja kiinnirajakytkimistä, joille toimilohkossa on varattu omat tulonsa. Toimilohko voidaan konfiguroida toimimaan myös vain yhden rajatiedon kanssa tai kokonaan ilman rajatietoa.

mgv ei sovellu välille pysäytettävien toimilaitteiden ohjaukseen. Sellaiset toteutetaan tyypillisesti toimilaitteen yhteydessä olevalla asennoittimella, jolle viedään esim. 0..100 % asentokäsky virtaviestinä tai digitaalista väylää pitkin.

Väliasentoon ajettavien venttiilien binäärityyppiseen ohjaukseen on myös toimilohko vlv, jota yleensä käytetään inkrementtimoodissa toimivan pid-lohkon kanssa. Tällöin venttiilitoimilaitetta ohjataa määrämittaisilla pulsseilla auki- ja kiinnisuuntaan.

mtr

Toimilohkolla mtr ohjataan yhtä (on) tai kahta (on, off) binäärilähtöä, joka on tyypillisesti kytketty joko suoraan tai apureleen kautta sähkökeskuksessa sijaitsevan kontaktorin ohjauspiiriin. Moottorin käyntitieto otetaan yleensä kontaktorin apukoskettimesta ja kytketään mtr-lohkon tuloon.

Toimilohkosta on olemassa myös versio, jolla voidaan tarkkailla moottorin ottamaa virtaa ja reagoida ylivirtaan. Käynnistyksen virtapiikin aiheuttamat hälytykset voidaan estää parametroimalla toimilohko sopivasti.

Päivitetty 23.3.2023

<<  Viimeiseen
(4) mgv/mtr-käyttöliittymä
Sivu 1/4Seuraava >>
(2) mgv-toimilohko
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi