Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Soveltava ohjelmointi /
Soveltava ohjelmointi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija osaa käyttää ohjelmointikielen perusrakenteita pienimuotoisten ohjelmien toteuttamisessa sekä osaa tulkita muiden tekemiä ohjelmia ja etsiä niistä vikoja.

Sisältö

Ohjelmoinnin perusperiaatteet. Ohjelman perusrakenteet. Ohjaus- ja toistorakenteet. Muuttujat, taulukot ja osoittimet. Merkkijonot, tietueet sekä syöte- ja tulostusvirrat. Aliohjelmat.

Toteutus

Opintojaksolla opiskellaan ohjelmoinnin perusteet Python-kielellä ja jatketaan sitten Pythonia muistuttavalla ST-kielellä Omronin ohjelmoitavilla logiikoilla.


Soveltava ohjelmointi on 3 op:n laajuinen osa opintojaksossa TW00ED85 Johdatus automaatio-, sähkö- ja taloteknisiin järjestelmiin.

 
Päivitetty 14.9.2023

<<  Viimeiseen
(4) Structured Text -ohjelmointi
Sivu 1/4Seuraava >>
(2) Etätuntien tallenteet
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi