Tietokoneiden näyttöjä, joissa näkyy kuvaa automaatiolaboratorion laitteistosta. Monitoreiden takana näkyy sama laitteisto kuin kuvissa.

timohei.net / Opintojaksot / Prosessiautomaation projekti /
Lähtöaineisto

Lähtöaineistossa tulee kuvata tilattu kokonaisuus kattavasti. Dokumentoinnin tasoa voi arvioida miettimällä, pystyisitkö itse toteuttamaan projektin tekemänne lähtöaineiston perusteella.

Lähtöaineisto tehdään kirjassa "Laatu automaatiossa" kuvatun määrittelyn Liite D: Mallidokumentteja, Käyttäjävaatimukset ss. 144-150 mukaisesti tai mikäli se ei ole saatavissa, sivuillani olevan mallipohjan mukaan.

Kurssilla syvennytään prosessitekniikkaan (Satu) ja prosessiautomaatioon (Timo). Prosessitekniikkaa opiskellaan panostamalla Production Automation Project -kurssia enemmän lähtöaineiston prosessikuvauksen realistisuuteen.

I/O-määrät

Tarvittava I/O-määrä määräytyy prosessin vaatimusten mukaan. Valmet DNA -ympäristö sallii huomattavasti isomman I/O-määrän kuin Produaction Automation Projectissa käytettävä Siemens S7-1200 -logiikka. Erityisesti analogialiityntöjen määrä on tarkoitus olla suurempi, koska prosessiteknisessä sovelluksessa PID-säätöjä sekä muita analogiamittauksia ja -ohjauksia on väkisinkin enemmän.

Toimintakuvaus

Automaatiolaitteiston kuvaus

I/O-luettelo

I/O-luettelossa kuvataan automaatiojärjestelmän tulojen ja lähtöjen

Lähtöaineiston hyväksyttäminen

Tilaajaryhmä tallettaa tekemänsä lähtöaineiston alkuperäisen version Moodleen ja hyväksyttää sen minulla ennen aloituspalaverin pitämistä.

Lähtöaineiston ylläpito

Toimittajaryhmä vastaa I/O-luettelon päivittämisestä (I/O-osoite- ja muut muutokset).

Palavereissa tehdyt täydennykset ja muutokset dokumentoidaan palaverimuistioihin eli niitä ei tarvitse tässä projektissa päivittää alkuperäiseen lähtöaineistoon. "Oikeassa elämässä" lähtöaineisto luonnollisestikin päivitettäisiin niin, että se olisi aina parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan ajan tasalla ja oikein. Tällöin pitää myös pitää huolta dokumentin versioinnista, ts. dokumentin kansi- tai esilehdillä pitää olla näkyvillä dokumentin versio- ja muutoshistoria.

Päivitetty 6.2.2023

<<  Edellinen
( 1) Prosessiautomaation projekti
Sivu 2/8Seuraava >>
(3) Aloituspalaveri
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi