Pääsivulle

Timo Heikkinen / Opintojaksot / Automaation informaatiojärjestelmät /
Automaation informaatiojärjestelmät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys automaatiojärjestelmien välisistä kommunikointitarpeista ja -menetelmistä. Hän tuntee aihepiiriin liittyvän perusterminologian. Opiskelija osaa tarvittaessa laatia järjestelmien välisen kommunikoinnin vaatimusmäärittelyn. Hän pystyy toimimaan myös em. määrittelyn mukaisen kokonaisuuden tilaajana ja käyttöönoton valvojana. Opiskelija pystyy tarvittaessa opiskelemaan hänelle uusien tiedonsiirtojärjestelmien tai -menetelmien käytön.

Sisältö

Tiedonsiirtotarpeet automaatiolaitteistojen välillä. Tiedonsiirron haasteet. Tiedonsiirron laitteisto- ja protokollastandardit.

Koe

Alustavat koekysymykset.

Päivitetty 15.11.2020

<<  Viimeiseen
(10) Koekysymykset
Sivu 1/10Seuraava >>
(2) OPC

© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi